Vi har under mer än 30 år tillverkat produkter avsedda för fönsterrenovering med ett system
för aluminiumbeklädnad eller utbyte av ytterbågar. 

Fönsterrenovering  gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre! 

  

Ventilera bort dina radonproblem med Prefond:s uteluftsdon

 

Enligt socialstyrelsen bör inte radonhalten vara högre än 200 bq/m3 i bostäder och allmänna lokaler. I Boverkets byggregler finns samma gräns för nybyggda hus. 

 

Eftersom många hus ändå har höga radonhalter är ett av riksdagens miljömål att alla bostäder i landet skall ha en radonhalt under 200 bq/m3 år 2020.

 

Läs mer Prefond:s uteluftsdon » 
 

 

 

Vi söker samarbetspartners

 

Då vi befinner oss i ett expansivt skede söker vi
företag inom fönsterrenoveringsbranschen som vill utöka sin verksamhet tillsammans med oss.

 

Maila ert intresse till:

christer@prefond.se


Vi har nu ramavtal med HBV

 Se vår film om legotillverkning.

  

Spar energi med fönsterrenovering!

 

Fönsterrenoveringens fördelar: 

 

Legotillverkning i plåt och aluminium 

 

När man tänker fönster och energi tänker nog de flesta på fönsterbyte. Men det finns ett bättre alternativ som både är billigare och sparar lika mycket energi - fönsterrenovering. 

  

Dina gamla fönster får samma kvalitet som nya utan att man behöver göra stora ingrepp i väggar och fasad som vid ett traditionellt fönsterbyte. 

 

En fönsterrenovering innebär inte bara att fönstrets utsida blir underhållsfri, den resulterar också i bättre rumskomfort, lägre energiförbrukning och bättre dämpning av trafikbuller.

 
  • Kostnadseffektivt
  • Minimalt ingrepp på fastigheten 
    (man slipper åtgärder på fasad, fönster-smygar och fönsterbänkar)
  • Beklätt fönster ersätter underhåll så som målning
  • Bättre ljudegenskaper
  • Det tar bara en dag att byta fönster i en lägenhet
  • Våra metoder innebär ett minimum av besvär för hyresgästen
  • Vi tillverkar och monterar dina fönster
 

Prefond åtar sig legotillverkning främst inom plåtbearbetning i små och medelstora serier. Vi medverkar gärna vid produktutveckling. 

 

Vi har modern CAD/CAM-utrustning och kan ta emot ritningar i dwg- och dxf-format men arbetar också efter pappersritningar och skisser.

 

Läs mer om legotillverkning »