Utbytessystem  

Fönsterrenovering  gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre! 

Prefond utbytessystem används för att förnya fönstret. Systemet innebär att en eller flera bågar byts ut samtidigt som karmen förses med beklädnad. Resultatet blir ett fönster som är underhållsfritt och som får en bättre funktion.

Ytterbågen/utbytesbågen

 
Prefond ytterbågen är avsedd att ersätta dåliga träbågar i fönster och fönsterdörrar. Passar för såväl inåtgående som utåtgående fönster. Samtidigt förses karmen med Prefond fönsterbeklädnad och resultatet blir ett fönster med helt underhållsfri utsida. 

 

Genom att välja olika glastyper kan fönstrets funktion förbättras. Vanligtvis väljes lågemissionsglas för att spara energi. Man kan också använda ett tjockare glas för att dämpa buller eller ett solskyddsglas för att minska solinstrålningen i exempelvis kontorslokaler.

  

  

 
 

Isolerglasytterbågen 
 

Prefond isolerglasytterbågen är avsedd att ersätta den yttre träbågen i fönster och fönsterdörrar, när man vill uppnå bättre u-värde. Försedd med 2-glas isolerruta, med ett mjukbelagt lågemissionsglas och argonfyllnad. Vid behov förstärks innerbågen. Samtidigt förses karmen med Prefond fönsterbeklädnad och resultatet blir ett fönster med helt underhållsfri utsida.