Laserskärning

Laser 2

Vi installerar just nu en ny lasermaskin (ENSIS 3015 AJ Lt-version)

Vi försöker hela tiden förbättra kvaliteten på vår tillverkning. Just nu håller vi på att installera en ny lasermaskin.