Stansning

Vi förfogar över tre CNC-stansmaskiner
en AE 2510 NT och två Vipros 255 alla av fabrikat Amada och med 20 tons stanskraft, samtliga utrustade med borstbord för att kunna bearbeta plåt med ömtålig yta utan att åstadkomma repor.
De flesta verktygen har två eller tre dynspel för att kunna användas i olika materialtjocklekar.
I stansmaskinerna gör vi även präglingar och försänkningar.

S1

Verktygsrevolvrarna har plats för 31 resp. 51 verktyg

S2

Nya verktyg tillkommer ständigt

S3
S5
S6

Tunnare plåt hanteras i coil och klipps och riktas i anslutning till en av stansmaskinerna. Detta innebär mindre hantering, ett bättre materialutnyttjande och minskat spill.

S4
S7